Småprojekt för smarta bygder

Snabba pengar till mindre aktiviteter för smarta bygder!

Småprojekt för Smarta bygder är ett paraplyprojekt kopplat till vårt projekt Smarta bygder i Leader Mälardalen. Syftet är att bistå de aktiva bygderna i projektet med snabba pengar för att ta sitt utvecklingsarbete framåt. Det kan till exempel handla om att söka stöd för att åka på en studieresa, ta in en gästföreläsare eller göra en förstudie.

För Småprojekt kan ni söka max 50 000 kronor i stöd för faktiska kostnader i projektet. Projektet får inte innehålla några investeringar över 27 500 kronor (22 000 kronor ex moms) och det får inte vara påbörjat innan ni skickar in ansökan. Ett beviljat stöd från Leader ska ge ett färdigt resultat och kan därför inte finansiera en del av ett större projekt.

Att tänka på:

– Ni behöver själva bidra med ideellt arbete motsvarande samma summa som ni söker stöd för. Ideell tid värderas till 220 kronor per timme för personer över 16 år.
– Det behöver finnas samarbete i aktiviteten, men det finns inget krav på flera juridiska parter. Det räcker att en förening, ett nätverk eller en grupp människor samarbetar i projektet.
– Det behöver finnas en allmännytta i aktiviteten. Vi kan därför inte dela ut stöd till ren föreningsutveckling.

Det ska också finnas en plan för långsiktighet i projektet. På vilket sätt kommer aktiviteten att ge ett bestående resultat?

Detta småstöd är även tillgängligt att söka för bygder och grupperingar utanför projektet Smarta bygder i Leader Mälardalen. Kontakta kontoret som vanligt om ni har en idé till ett småprojekt, så hjälper de er vidare.

Mia Lundqvist, Verksamhetsledare Leader Mälardalen
Telefon: 070-365 75 20
E-post: mia@leadermalardalen.se

Maja Cardell, projektcoach/handläggare
Telefon: 070-9240445
E-post: maja@leadermalardalen.se

Småprojekt för Smarta bygder finansieras av Leader Mälardalen genom Landsbygdsfonden.