Småstöd för företagsutveckling

Snabba pengar till små företag!

 Vill ni utveckla ert företag?

Då kan ni söka upp till 35.000 kr i stöd för olika företagsutvecklande insatser.
Det kan vara exempelvis verksamhetsutveckling, kompetensutveckling, produktutveckling, certifieringar eller marknadsföring. Det kan även handla om att bli mer digital eller hitta nya utomhuslösningar för att möta de nya förutsättningar att nå kunder som Covid 19-krisen skapat.

Stödet är främst utformat för ”mjukare” insatser, men även t ex inventarier är stödbara, så länge syftet är företagsutveckling, i form av diversifiering eller liknande.

Stödet kan inte gå till lönekostnader i företaget, men däremot går det bra att söka stöd för att köpa in exempelvis en konsulttjänst. Stödet kan inte heller gå till investeringar över 22.000 kr ex. moms och insatsen får inte vara påbörjad innan ni skickar in ansökan.

För att kunna söka stödet får företaget ha max 10 anställda och vara registrerat inom Leader Mälardalens geografiska område, se karta här.

Det görs även en bedömning av företagets ekonomiska status och behovet av stöd.

Ni kan söka max 35.000 kr i stöd, 70% av kostnaden för projektet.
Insatsen som ska göras får alltså kosta max 50.000 kr och företaget behöver själva bidra med 30% av finansieringen.
Varje företag kan totalt beviljas max. 35.000 kr i stöd. Har företaget tidigare sökt och fått ett mindre stöd går det bra att söka flera gånger, men endast upp till maxtaket för stödet.

Vill ni veta mer eller ansöka? Kontakta oss på Leaderkontoret!

Mia Lundqvist, verksamhetsledare
Telefon: 070-365 75 20
E-post: mia@leadermalardalen.se

Maja Cardell, projektcoach/handläggare
Telefon: 070-9240445
E-post: maja@leadermalardalen.se

Småstöd för företagsutveckling finansieras av Leader Mälardalen genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling – Landsbygdsfonden.