Småprojekt för hållbar utveckling

Snabba pengar till mindre aktiviteter!

Vill ni genomföra en aktivitet som bidrar till hållbar utveckling? 

Projektet ska på något sätt handla om klimat-, energi- eller miljömässig hållbarhet. Utöver detta kan det även ha social och/eller ekonomisk hållbarhet i fokus. Det kan röra sig om allt från workshops eller seminarier kring exempelvis hållbara avloppsanläggningar eller återbruk av kläder till olika samverkansaktiviteter såsom till exempel bygdegemensam biodling eller solelproduktion. Det kan även vara exempelvis kunskapshöjande aktiviteter som studiebesök eller erfarenhetsutbyten. Då kan ni ansöka om Småprojekt för hållbar utveckling.

För Småprojekt kan ni söka max 50.000 kr i stöd för faktiska kostnader i projektet. Projektet får inte innehålla några investeringar över 22.000 kr ex. moms och det får inte vara påbörjat innan ni skickar in ansökan. Det får inte heller omfatta högre kostnader än 50.000 kr, ett beviljat stöd från Leader ska ge ett färdigt resultat.

Ni behöver själva bidra med ideellt arbete motsvarande samma summa som ni söker stöd för. (Ideell tid värderas till 220 kr per timme för personer över 16 år.)

Det behöver finnas samverkan i aktiviteten, men det finns inget krav på flera juridiska parter. Det räcker att en förening, ett nätverk eller en grupp människor samverkar i projektet.

Det behöver finnas allmännytta i aktiviteten (det kan alltså inte endast handla om föreningens egen utveckling).

Det ska också finnas en plan för långsiktighet i projektet, på vilket sätt kommer aktiviteten att ge ett bestående resultat?

Vill ni veta mer, eller ansöka? Kontakta oss!

Mia Lundqvist, Verksamhetsledare Leader Mälardalen
Telefon: 070-365 75 20
E-post: mia@leadermalardalen.se

Maja Cardell, projektcoach/handläggare
Telefon: 070-9240445
E-post: maja@leadermalardalen.se

Småprojekt för hållbar utveckling finansieras av Leader Mälardalen genom Landsbygdsfonden.