Småprojekt för lokal utveckling

Snabba pengar till mindre aktiviteter!

Vill ni genomföra en aktivitet som bidrar till lokal utveckling? 

Det kan till exempel handla om utveckling av badplatser, bryggor och gångstråk, men också om att genomföra en framtidsverkstad eller att röja upp runt ett besöksmål. Det kan även röra sig om att ni vill utveckla och genomföra någon form av lokalt evenemang. Då kan ni ansöka om Småprojekt för lokal utveckling.

För Småprojekt kan ni söka max 50.000 kr i stöd för faktiska kostnader i projektet. Projektet får inte innehålla några investeringar över 22.000 kr. ex. moms och det får inte vara påbörjat innan ni skickar in ansökan. Det får inte heller omfatta högre kostnader än 50.000 kr, ett beviljat stöd från Leader ska ge ett färdigt resultat.

Ni behöver själva bidra med ideellt arbete motsvarande samma summa som ni söker stöd för. (Ideell tid värderas till 220 kr per timme för personer över 16 år.)

Det behöver finnas samverkan i aktiviteten, men det finns inget krav på flera juridiska parter. Det räcker att en förening, ett nätverk eller en grupp människor samverkar i projektet.

Det behöver finnas allmännytta i aktiviteten (det kan alltså inte endast handla om föreningens egen utveckling) och det ska också finnas en plan för långsiktighet i projektet, på vilket sätt kommer aktiviteten att ge ett bestående resultat?

Vill ni veta mer, eller ansöka? Kontakta oss!

Mia Lundqvist, Verksamhetsledare Leader Mälardalen
Telefon: 070-365 75 20
E-post: mia@leadermalardalen.se

Maja Cardell, projektcoach/handläggare
Telefon: 070-9240445
E-post: maja@leadermalardalen.se

Småprojekt för lokal utveckling finansieras av Leader Mälardalen genom Landsbygdsfonden.